Vertalingen

Vertalingen vanuit het Frans of het Engels naar het Nederlands

Traduction d’un texte français en néerlandais
Translation of an English text into Dutch

Hebt u een Engelse of Franse tekst waarvan u de Nederlandse vertaling nodig hebt? La Bleue Vertaal- en Tekstbureau helpt u graag! Een goede vertaling zorgt voor betere communicatie. De vertaalde tekst slaat letterlijk een brug tussen mensen omdat men een tekst in de moedertaal taal gewoon beter begrijpt. Vanzelfsprekend wordt de vertaling altijd gemaakt door een native speaker zodat de vertaling volledig kloppend is en het taalgebruik past bij de doelgroep. Professioneel vertalen is vakwerk daarom wordt gebruik gemaakt van vertaalsoftware en wordt de tekst na afloop altijd nagelezen.

Ik ben lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers. Deze vakvereniging is er voor taalprofessionals die kwaliteit leveren en deskundig zijn op uw vakgebied. Voor meer informatie kunt u de informatiebrochure van het NGTV inzien.

Ik heb een voorkeur voor algemene, technische, toeristische en agrarische teksten, maar ik ben ook geïnteresseerd in vele andere onderwerpen. Ik hou ervan om binnen elk vakgebied op zoek te gaan naar het juiste woord en de beste uitstraling! Daarbij houd ik rekening met de vakspecialistische terminologie waaraan de klant de voorkeur geeft. Mijn teksten zijn altijd specifiek gericht op de doelgroep.

Voor tarieven vraag ik u contact met mij op te nemen zodat de prijs aansluit bij de opdracht. Op alle leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Et maintenant en bref pour la clientèle européenne : Êtes-vous à la recherche d’une traduction néerlandaise d’un texte francophone? Contactez-moi !
Je m’intéresse à bien des choses, mais je préfère les textes généraux, techniques, touristiques et agricoles. J’aime la recherche du mot propre et du bon ton dans tous les domaines !
Je m’e réjouis à l’avance de pouvoir débattre notre coopération.
~
And now a short message for European customers : Are you looking for a Dutch translation of an English text? Contact me!
I’m widely interested, but I prefer general, technical, touristic and agricultural texts. I love to search for the right word and the best appeal in every discipline! 
I’m looking forward to hear from you so we can discuss the opportunities.

Vertalen